Obsah obdélníku

Kapitoly: Obsah čtverce, Obsah obdélníku, Obsah kruhu, Obsah lichoběžníku, Obsah rovnoběžníku, Obsah kosočtverce, Obsah pravidelného n-úhelníku, Povrch koule, Povrch krychle, Povrch kvádru, Povrch válce, Povrch jehlanu

Obsahem obdélníku rozumíme velikost plochy, kterou obdélník zabírá. Obdélník má vždy dvě a dvě strany stejně dlouhé; pokud má stejné všechny čtyři strany, jedná se o čtverec. Označme délky dvou různých stran a a b. Potom platí, že obsah obdélníku, označíme S, je roven

$$\Large S = a \cdot b$$

Následující obdélník má délky stran rovny a = 5, b = 2, takže obsah obdélníku bude roven

$$\Large S = 5 \cdot 2 = 10$$

Kalkulačka: spočítejte si obsah obdélníku