Obsah koule

Kapitoly: Geometrické vzorce, Obsah čtverce, Obsah obdélníku, Obsah kruhu, Obsah lichoběžníku, Obsah rovnoběžníku, Obvod čtverce, Obvod obdélníku, Obvod kružnice, Obvod rovnoběžníku, Obvod lichoběžníku, Obvod trojúhelníku, Objem koule, Obsah koule

Obsahem koule rozumíme velikost plochy, která zabírá povrch koule. Jiný název pro povrch koule je "sféra". Povrch koule, která má poloměr r, obvykle značíme písmenem S a vypočteme ho jako

$$\Large S = 4\cdot \pi\cdot r^2$$

Následující koule má poloměr r = 4 a obsah je tedy roven

$$\Large S = 4\cdot \pi \cdot 4^2 = 4\cdot \pi \cdot 16 = 64\pi$$